QQ-plot

QQ-plot

BMI Stikprøver udtaget og testet for normalitet for n = 2 gående mod n = 100.

Herunder ses Normalfordelingsplot, QQ-plot samt kurvediagram for udvikling af gennemsnittet for BMI og R2 for QQ-plottet for n gående mod 100.

.NormalitetsplotQQ-plot

.

Middelværdien udvikler sig mod den sande værdi jf. Store tals lov af Jacob Bernoulli, år 1713.

Gns n 2 - 100

.

R2 fra QQ-plottet går imod en normal ved forøgelse af antallet af målinger.

R2 QQ-Plot

error: