Forfatter

Forfatter

Publikationsliste for bøger af forfatter Michael René
Forfatter Michael René har en pæn portefølje af bøger bag sig, og han skriver også i disse timer på en ny bog. Herunder præsenterer vi kort porteføljen.

Har du brug for fagligt input til en bog eller redaktionelt arbejde, så beskriv opgaven, deadline og økonomien, så hører du fra os – på forhånd tak.  Kontakt forfatter Michael René >>

.

.

Contents

Syv bøger i 15 udgaver – overblik

Rengørings- og hygiejnebøgerne 

Sensorik- og produktudviklingsbøgerne

Sensorik- og produktudviklingsbøger med teori, metoder, øvelser og statistik

Statistikbog og eksamenshjælp i skriftlig statistik

Opskriftsbog på produktion af æblecider 

Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler 

Ny fagbog på vej i 2023……

.

. . ____________________________________________________________________

Rengørings- og hygiejnebøgerne

Ny bog: Det sunde rene hjem – Den store miljøvenlige rengøringsguide af Michael René

Det sunde rene hjem – Den store miljøvenlige rengøringsguide af Michael René er nyeste bud på en guide til at tage et endnu bedre valg indenfor det rengøringsmæssige. Du får en bog, der udfordre de gængse rengørings- og pletfjerningsmetoder og som løser rengøringen uden alle de der opløsningsmidler. Du får en grundig guide i de mange mærker, der er på dine rengøringsmidler og rekvisitter, så du bedre kan afkode, hvad det egentlig er du køber. Dernæst får du et kapitel med mikrobiologi, der i kort form præsenterer, hvad en bakterie, skimmel (mug) og virus egentlig er for nogle mikroorganismer? Sidst men ikke mindst, så indeholder rengøringsbogen et væld af faktuel viden, der giver en god baggrund. Dette medvirker til, at vi alle kan gøre det endnu bedre, og hvem ved måske passe lidt bedre på vores miljø.

Det sunde rene hjem af Michael René, 1. ed. 2022 er på 156 sider, ISBN: 9788775752706. Klik, køb (forudbestil) og læs mere >>

Det sunde rene hjem af Michael René, 1. ed. 2022 er på 156 sider, e-Bog, ISBN: 9788775754946. Klik, køb (forudbestil) og læs mere >>

Klik og se lektørudtalelsen her (marts 2022) >>

Videotrailer til bogen “Det sunde rene hjem af Michael René”

.

Håndbog i praktisk hjælp – Livet er for kort til nullermænd og dårlig mad af Michael René

Håndbog til rengøring og kampen mod pletter
– Pletfjerning
– Rengøring
– Træsorter: efterbehandling og rengøring
– Rengøringsmidlers funktion og sikkerhed
– Vaskesymboler på tøj
– Faremærker på rengøringsmidler
– Hygiejneregler i køkkenet
– Optimal opbevaring af fødevarer

.
BOG: Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 1. oplag, 2010 & 2. oplag 2011 © Munksgaard Danmark, København 2010. ISBN 978-87-6281-023-5. Anmeldelse >> Køb her >>

.

1. ed. 2013 e-Bog (pdf)

e-BOG (pdf) Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 2013 © Gyldendal Akademisk, København ISBN 978-87-6281-307-6 (e-bog), Køb her >>

.

.

1. ed. 2013 – iBog

i-BOG Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 2013 © Gyldendal Akademisk, København ISBN: 978-87-6281-270-3 (i-bog), bogen er udgået……

.

MENU >>
____________________________________________________________________

Sensorik- og produktudviklingsbøgerne

I naturvidenskabelige fag på bacheloruddannelser og på de gymnasiale uddannelser er det vigtigt at koble teoretisk viden med praksis. Sensorisk teori og fødevarevidenskab kobler kemi og fysik praksisnært med videnskab for sensoriske analyser. Kompendiet giver en introduktion til den sensoriske videnskab med fokus på biologiske og kemiske processer målrettet bachelor og gymnasiale uddannelser. Teorien illustreres med praksisnære øvelser. 3. udgave er udvidet med triangeltest, en ekstra øvelse, meget mere teori og nye illustrationer.
.

BOG: Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. udgave, 1. oplag, 2014 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-701-4. Anmeldelse >> Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

.101. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. ed., 2014 E-BOG (pdf), Forlaget Metropol af Michael René

e-BOG (pdf): Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. udgave, 1. oplag, 2014 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-726-7. Anmeldelse >> Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

.

2. ed. 2011

Michael René. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 2. udgave, 1. oplag 2011, 2. oplag 2012 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-667-3. Anmeldelse >> Køb her >>.

.

1. ed. 2010

Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 1. udgave, 1. & 2. oplag, 2010 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-661-1 Anmeldelse >> Køb her >>

.

MENU >>

____________________________________________________________________

Statistikbog og eksamenshjælp i skriftlig statistik

eksamensklar_plano_grøn_170x240mm januar 2014, http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210856Bogen gennemgår statistiske fordelinger og giver en uddybende gennemgang af de forudsætninger, der kræves opfyldt for at statistiske resultater og beregninger kan anvendes. Der præsenteres formler til beregning af forudsætninger og der gives eksempler.

Der er et uddybende index, som gør bogen til et lækkert opslagsværk. Der er eksamenssæt med opgaver, løsninger og forudsætninger samt besvarelser. Dertil er der ordforklaringer, gode råd til eksamen og de typiske fejl ved skriftlige statistiske eksaminer skitseres, så de kan forebygges.

Michael René, Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. udgave, 1. oplag, 2014. © Polyteknisk Forlag, København 2014. ISBN-13: 978-87-502-1085-6, Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

MENU >>

____________________________________________________________________

Opskriftsbog til produktion af æblecider og tilbehør

Forside - Opskrift på æblecider (png)Bogen gennemgår metode og opskrift til hjemmeproduktion og brygning af æblecider og giver gode råd til valg og afstemning af råvarer samt tilsmagning af æblecider. Vi har mere end 10 års erfaring med hjemmeproduktion, og vi giver dig i denne guide et ekstrakt af vores gode råd sammen med en god og velafprøvet opskrift på æblecider med illustrative fotografier af fremgangsmåden til brygning af æblecider. Der gives også opskrifter og forslag til, hvordan æblecideren kan smages til med forskellige supplerende frugter og grøntsager. Der er også forslag til anvendelse af æblerester fra produktionen af æblecider.

Bogen er målrettet alle borgere, der vil prøve kræfter med en egenproduktion af æblecider. Det er ikke særlig svært at producere en rimelig eller endog en rigtig god cider. Bon appetit.

Michael René, Opskrift på æblecider – Sådan brygger du din egen cider, Praktiskbolig Forlag, 1. ed. 2014, e-Bog (pdf), ISBN: 978-87-997-6330-6, Køb her >> Indholdsfortegnelsen >>

MENU >>

____________________________________________________________________

Sensorisk teori, metoder og øvelser

306 sider, 7 øvelser og 5 kapitler med sensorisk teori, metoder og øvelser. Læs omtale og se bagsiden her >>

René, M. (2018). Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1132-7. Klik, køb og læs mere >>

René, M. (2018). Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-0055-0 (eBog hos Bookshelf). Klik, køb og læs mere >>

Bogen præsenterer videnskaben bag de menneskelige sanser, tærskelværdier, temperatur, køn og alders indflydelse på sansning, supertasters, ordinære tasters og nerverespons. Der gennemgås relationer mellem sanser og fødevarer samt en lang række sanseindtryk og sensoriske beskrivelser af fødevarer samlet i et leksikon med smagsprofiler på 60 fødevarer. Dertil skitseres og diskuteres det komplekse begreb om ”kvalitet” for at illustrere de mange variable, der spiller ind på valg af fødevarer.

Metodisk gennemgås der valg af dommere, bedømmelse, fysiske rammer og design til sensoriske forsøg. Der præsenteres sensoriske metoder til bedømmelse af fødevarer, ingredienser og måltider som profilering og QDA-test, affektive hedoniske forbrugertest og skalering af spørgsmål, diskriminative test som parvise sammenligninger, duo-trio test og triangeltest. Sidst men ikke mindst så præsenteres CATA-analyser og napping test (projective mapping). 

Statistisk præsenteres de mange metoder med beregningseksempler og analyser. Teknisk gennemgås middelværdi, standardafvigelse, variationskoefficient, varians, One-sample og U-Parret test, variansanalyse (Anova), binomialfordeling, binomialkoefficient, PCA-analyse, P-værdi, signifikansniveau, alfaværdi, test- og tabelværdi.

Bogen er målrettet undervisning på erhvervsuddannelser, bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, der arbejder med fødevarevidenskab, kvalitetskontrol og produktudvikling af mad. Derudover er der masser af teori til kokkeuddannelsen og den resterende befolkning, der interesserer sig for madkundskab.

Forsøgsmæssigt er der 7 sensoriske forsøg til de studerende, der omhandler: introduktion til laboratoriet og fremstilling af opløsninger, identifikation og rangordning af de fem grundsmage, udvikling af deskriptorer og sensorisk profilering af fødevarer, ingredienser og måltider, affektiv hedonisk test, parvis sammenligning og triangeltest.  Klik, køb og læs mere >>
Sensorisk teori, metoder og øvelser – Linjeskalaer til print og regneark med gennemsnit, standardafvigelse og CV%

Skal du selv lave smagstest og har du evt. købt bogen “Sensorisk teori, metoder og øvelser af Michael René” om netop sensorisk teori, metoder og øvelser? Så kan du downloade den klassiske 15 cm linjeskala til profileringsanalyser af produkter her: Sensoriske linjeskalaer for to prøver af Michael René.

Du kan også se og anvende et af de analyseark til de indledende beregninger af gennemsnit, standardafvigelse, CV% og illustration af resultater på sensorisk evaluering af to prøver i et spiderdiagram. Det hele er klargjort i Excel til fri download her. A er det lille regneark og B er det store regneark:

A. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 3 dommere og 9 deskriptorer af Michael René

B. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 10 dommere og 13 deskriptorer af Michael René

C. Sensorisk profilering af 2 produkter/prøver, 20 dommere og 13 deskriptorer af Michael René

.

MENU >>

____________________________________________________________________

Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler

Bogen kan købes her hos Maltbazaren.dk: Klik og bestil et eksemplar af bogen her  >>

Bryggeudstyr kan købes hos Maltbazaren lige her >>

Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler, 1. ed. 2019 af Michael René. © Forlaget mellemgaard, ISBN: 978-87-7218-057-1.

Produktion af en god æblecider kræver gode æbler og fantastiske æblesorter. Æblesorter er et skattekammer af lækre smags- aroma- og flavourindtryk, og der gemmer sig et væld af spændende og velsmagende krydsninger mellem æblesorterne.

Denne bog præsenterer tre gode udførlige opskrifter på æblecider produceret med forskellige bryggemetoder og teknikker, som du nemt kan producere hjemme i køkkenet. Dertil præsenteres forskellige gærtyper, der er yderst velegnet til at brygge en god æblecider. Der gives en lang række bud på, hvordan du kan krydre smagen af en god æblecider, så du nemt kan videreudvikle på smagsprofilen af æblecideren derhjemme.

Der er gode råd om opbevaring og holdbarhed, samt et indblik i mikrobiologiske forbehold og klassiske fejl, som bør undgås ved produktion af æblecider. For at undgå madspild, så er der et par opskrifter på æblekager bagt i ovnen samt en god æblekage med flødeskum. Ernæringsmæssigt gives der et lille indblik i indholdet i rå æbler, herunder indhold af antioxidanter, vitaminer, kulhydrater og kostfibre i æblerne.

Der er smagsprofiler og smagstest af 34 æblesorter indkøbt i danske supermarkeder, og dertil gives der et indblik i historien bag mange af de danske æblesorters oprindelse og udvikling. På den måde er det enkelt at vælge de bedste æbler til en god hjemmelavet æblecider, æblemost samt en god æblekage.

Bogen er målrettet alle, der vil prøve kræfter med en egenproduktion af æblecider hjemme i eget køkken. Bogen er også målrettet alle, der blot gerne vil vide mere om æblernes historie, smag og sensoriske profil. Det er ikke særlig svært at producere en rimelig eller endog en rigtig god cider.

Bogen er udgivet af forlaget mellemgaard. Æbleciderbogen er på 189 sider. Brygning af æblecider af Michael René – Klik, køb og læs mere om bogen her >>

Klik og køb E-bogen her >>

Klik og læs anmeldelsen/lektørudtalelsen her >>

Annonce
Bogtrailer til bogen “Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler”

Herunder får du en videopræsentation af æblebogen med både æbler og æblecider som fokusområde af Fødevareekspert Michael René

Brygning af æblecider af Michael René – Klik, køb og læs mere her >>

.

MENU >>

 

____________________________________________________________________

.

Historisk overblik over Michael René’s bøger og udgaver

1. Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. ed., 2010, af Michael René. © Munksgaard Danmark, ISBN 978-87-6281-023-5. .
..
2. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 1. ed., 2010, af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-661-1. . .
..
3. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 2. ed., 2011, af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-667-3. .
..
4. Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, e-Bog, 1. udgave, 2013 af Michael René. © Gyldendal Akademisk, København,
ISBN 978-87-6281-307-6.
..
5. Håndbog i praktisk hjælp Livet er for kort til nullermænd og dårlig mad, i-Bog, 1. udgave, 2013 af Michael René. © Gyldendal Akademisk, København, ISBN 978-87-6281-270-3. .
..
6. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 3. ed., 2014  af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-701-4. . .
..
7. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed.,  2014 af Michael René. © Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1085-6. . .
..
8. Opskrift på æblecider – Sådan brygger du din egen cider, e-Bog, 1. ed. 2014 af Michael René. © Praktiskbolig Forlag, ISBN 978-87-997633-0-6.
..
9. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser, e-Bog, 3. udgave, 1. oplag, 2014 af Michael René. © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-726-7.
..
10. Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. 2018 af Michael René. © Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1132-7.

11. Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. 2018 af Michael René. © Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-0055-0 (eBog hos Bookshelf).
..
12. Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler, 1. ed. 2019 af Michael René. © Forlaget mellemgaard, ISBN: 978-87-7218-057-1.

13. Brygning af æblecider – den store bryggeguide & smagstest af æbler, e-Bog, 1. ed. 2019 af Michael René. © Forlaget mellemgaard, ISBN: 978-87-7218-2735.

14. Det sunde, rene hjem – den store miljøvenlige rengøringsguide, 1. ed. 2022 af Michael René. © Forlaget mellemgaard, ISBN 978-87-7575-270-6. …. ny bog på vej som lander d. 18. feb. 2022……..

15. Det sunde, rene hjem – den store miljøvenlige rengøringsguide, e-bog, 1. ed. 2022 af Michael René. © Forlaget mellemgaard, ISBN 978-87-7575-494-6. …. ny bog på vej som lander d. 18. feb. 2022……..

MENU >>

error: