Ekstrabladets Tv: Fødevaretest af æbler – se hvilke fødevarer der klarer sig bedst

Ekstrabladets Tv: Fødevaretest af æbler – se hvilke fødevarer der klarer sig bedst

Fødevareekspert Michael René har produceret en lang række fødevaretest for Ekstrabladets Tv, hvor vi tester holdbarhed og hvor vi filmer holdbarheden af forskellige fødevarer og i et time-labstudie af fødevarerne. Herunder præsenterer vi holdbarhed af æbler, 8. dec. 2014, læs mere og se video her >>

.Ekstrabladets Tv - Holdbarhed af æbler - 2 Ekstrabladets Tv - Holdbarhed af æbler - 1

Contents

Æbler – Holdbarhed vs. voksbehandling og pesticider

Herunder er en kort introduktion til voksbehandling af æbler som metode til at sikre friske æbler, samt en kort introduktion af eventuelle pesticider i æbler.

Æble

.

Voksbehandling af æbler

Der er enormt mange gode æblesorter i Danmark. Institut for Plante- og miljøvidenskab på Københavns universitet ligger inde med hele 250 danske æblesorter. Så mon ikke der mindst er hundrede eller måske endda et par hundrede sorter rundt omkring i danske haver (Pometet, 2014).

Voks dannes naturligt på æblerne i naturen og vokslaget øges jo ældre et æble bliver, eks. har æblesorten Jonagold og Granny Smith ofte et tykkere naturligt vokslag. Når æbler plukkes og vaskes, så fjernes noget af voksen og derfor poleres æblerne op med eks. bivoks (E901) eller shellak (E904), så æblerne kan holde sig friske i længere tid. Overfladebehandling medvirker til at fordampning af vand reduceres og dermed holdes æblerne saftige, naturligt syrlige og friske modsat de friskplukkede fra haven (Foodsam.dk, 2009).

Æbler skal ikke umiddelbart mærkes med voksbehandling og højst sandsynligt fordi de fra naturens side indeholder voks.

. .

Brunfarvning af æbler

Æbler kan stadig godt få naturlige skader som enzymatisk brunfarvning, forårsaget af det naturligt forekommende enzym PPO og/eller peroxidase, når æblet tabes på gulvet eller blot skæres over. Denne brunfarvning anvender en antioxidant, så det positive niveau af antioxidanter i æblerne reduceres ved brunfarvning..

.

Pesticider i danske og udenlandske æbler

Angreb på æbler fra insekter, skimmelsvampe eller ukrudt kan hindres eller minimeres ved anvendelse af pesticider (FVST, 1998). For dansk producerede æbler ses et fald i antal prøver fundet med pesticider på næsten 50 % i forhold til 2010 ~ til en reduktion af pesticider fra 46 % til 24 %. Også for udenlandsk producerede æbler ses et fald i antal prøver med fund af pesticider, hvor faldet reduceres fra 83 % til 58 % af prøverne (FVST, 2011).

Danmark gør det rigtig godt i forhold til at reducere pesticider i frugt og grønt. jf. FVM (2014), som skriver at der er færrest pesticidrester i dansk frugt og grønt i 2013 sammenlignet med frugt og grønt fra udlandet. Når der findes rester af pesticider i dansk frugt og grønt, så er det langt under grænseværdien viser nye undersøgelser fra 2013 (ibid, 2014). Ud af 2500 analyserede prøver var knap 200 prøver af frugt og grønt økologiske og ingen af de økologiske prøver indeholdte spor af sprøjtemidler (ibid, 2014). Ud fra dette anbefaler vi at købe Dansk økologisk frugt og grønt for at undgå sprøjtemidler.

.

Pesticider og økologiske frugter og grøntsager

Da der generelt ikke anvendes kemiske pesticider ved den økologiske produktion, indeholder økologisk mad, fx frugt og grønt, normalt ikke pesticidrester. Der ses dog af og til små restkoncentrationer, som fx kan skyldes uundgåelig forurening overført fra regn og vind. Selv om der findes færre pesticidrester i økologisk mad, så betyder det dog ikke, at økologisk mad er sundere (FVST, 2010).

Økologiske afgrøder er dyrket uden eller med meget få sprøjtemidler. Derfor indeholder økologiske fødevarer meget sjældent pesticidrester og set i lyset af stikprøverne og analyserne af Dansk frugt og grønt beskrevet af fødevareministeriet (FVM, 2014), hvor ingen af 200 stikprøver af Dansk frugt og grønt indeholdte rester fra sprøjtemidler, så bør du vælge danske økologiske frugter og grøntsager frem for konventionelt og derved sparer du dig selv og miljøet for sprøjtemidler (FVST, 2014c).

.

EU’s pesticiddatabase

Find grænseværdier i EU’s store database over pesticider for specifikke fødevarer. Link: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=substance.selection&ch=1

.

1. ed. 2014 e-Bog (pdf)

Læs mere om vores bog om æblecider her >> .

.

Kilder om æbler

EU (2014). EU Pesticides database. Link: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=substance.selection&ch=1

Foodsam.dk (2009). Langtidslagring af frugt og grønt [Citeret d. 7. nov. 2014]. Link: http://foodsam.dk/data/files/fakta_om/fakta_om_gront/Langtidslagring_af_frugt_og_gront.pdf.

FVM (2014). Færrest pesticidrester i dansk frugt og grønt [Citeret d. 12. dec. 2014]. Link: http://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/faerrest-pesticidrester-i-dansk-frugt-og-groent/?utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail&utm_campaign=frrest-pesticidrester-i-dansk-frugt-og-grnt&cHash=07d7d983be04fca8e6db3c9d8bdab874

FVST (1998). Frugt og grøntsager – anbefalinger for indtagelse (Red.: Trolle, E.; Fagt, S. & Ovesen, L.). Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, Veterinær- og fødevaredirektoratet, s. 75 nederst afsnit 3.3.2. [Citeret d. 7. nov. 2014]. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/1998453.pdf.

FVST (2010). Om økologiske fødevare – fra jord til bord, s. 7 [Citeret d. 7. nov. 2014]. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2010306.pdf

FVST (2011). Pesticidrester i fødevarer 2011 – Resultater fra den danske pesticidkontrol. Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri – Fødevarestyrelsen, s. 14 øverst. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Arkiv%202012/Documents/Pesticidrester%20i%20f%C3%B8devarer%202011.pdf.

FVST (2014c). Sådan får du færre pesticidrester i dine fødevarer. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Kemiske_forureninger/Sider/S%C3%A5dan%20f%C3%A5r%20du%20f%C3%A6rre%20pesticidrester%20i%20dine%20f%C3%B8devarer.aspx

Pometet (2014). Institut for miljø- og plantevidenskab [Citeret d. 7. nov. 2014]. Link: http://pometet.dk

error: