Ekstra Bladets Tv: Danmark ramt af kødskandale flere er anmeldt

Ekstra Bladets Tv: Danmark ramt af kødskandale flere er anmeldt

Producenten Genz kød A/S har i seneste kontrol fra fødevarestyrelsen solgt velfærdskød uden, at det kan dokumenteres. I kontrolrapporten står der konkret: “Virksomheden kan ikke dokumentere modtagne mængder af velfærdskød fra virksomhedens specialfremstillede kødprodukt, ”Genz-Grisen”. Fødevareekspert Michael René kommenterer på sagen sammen med Ekstra Bladets Tvs journalist Christian Kloster og Maja Grønholdt Jensen, d. 21. apr. 2018, læs den indledende baggrundsartikel og se Tv-indslag her >>

Alle kontrolrapporterne fra Genz kød A/S herunder den seneste og omtalte ovenfor dateret d. 5. apr. 2018, er offentligt tilgængelig her (klik på 05.04.2018), klik og læs mere her >>

Annonce
.

Hvad betyder dette for tilliden til velfærdskød generelt?

Der skal mindst 20 gode historier til at dække over denne skandale, så det skaber unødigt mistillid til alle dyrevelfærdsmærkninger. Det er moderne at gå op i dyrevelfærd og forbrugere vil gerne betale flere penge for, at vores dyr har det bedre gennem deres liv. Så det er en frygtelig historie at Genz kød A/S ikke har bedre styr på velfærden hos dyrene, som deres kød stammer fra.

Gentagene problemer med Genz kød

Det vilde er også, at det ikke er første gang, der har været problemer med kødet, læs eksempelvis denne offentliggørelse fra virksomheden som i en tidligere skandale solgte udenlandsk kød som såkaldt dansk kød, da de ikke kunne skaffe nok dansk kød. Problemet var at de ikke gjorde kunden opmærksom på dette. Citat: “Vi modtog i efteråret 2017 en ekstraordinær stor ordre på Himmerlands-oksekød fra en vigtig kunde. På det tidspunkt var det ikke muligt at skaffe så store mængder dansk kød. Vi supplerede derfor ordren med sydamerikansk kød i en endnu bedre og dyrere kvalitet, men uden at gøre kunden opmærksom på det“. Se deres egen beskrivelse her >>

Lovgivning

Rent teknisk formodes det at være en overskridelse af detaljer i lovbekendtgørelse om fødevarer: LBK nr 46 af 11/01/2017  Bekendtgørelse af lov om fødevarer, link >>

Kapitel 1 skitserer formål og område for bekendtgørelsen og reglerne for fødevarer, hvilket er nærmere præciseret nede i kapitel 5. §17.

§ 1. Lovens formål er at sikre forbrugerne sunde fødevarer af høj kvalitet, at beskytte forbrugerne mod vildledning, herunder gennem anprisninger, i forbindelse med markedsføring af fødevarer m.v., at fremme sunde kostvaner, og derigennem medvirke til at sikre fødevareproducenter og -handlende rimelige og ens‐ artede vilkår og at fremme dansk eksport af fødevarer. Dette skal understøttes gennem en effektiv og behovsorienteret offentlig kontrol i alle led af produktion og omsætning af fødevarer.

….

Kapitel 5. Markedsføring og mærkning af fødevarer

§17.Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om anvendelse af varebetegnelser eller særlige mærker for fødevarer eller bestemte typer af fødevarer, som angiver, at varerne har været underkastet generel eller særlig kontrol, eller at varerne har en særlig kvalitet, sammensætning eller geografisk oprindelse eller har været underkastet en speciel behandling.

Stk. 2. Anvendelsen af de varebetegnelser eller særlige mærker, der er fastsat i henhold til stk. 1, er forbudt på andre varer. Det er ligeledes forbudt at anvende mærker, der kan forveksles med de varebetegnelser eller særlige mærker, der er fastsat i henhold til stk. 1, på en måde, der er egnet til at vildlede med hensyn til produktion, behandling, sammensætning, geografisk oprindelse m.v. af produktet.

.

error: