Eksamensklar – Skriftlig statistik, 1. ed. Polyteknisk Forlag 2014 af lektor Michael René

Eksamensklar – Skriftlig statistik, 1. ed. Polyteknisk Forlag 2014 af lektor Michael René

Har du behov for hjælp til statistik eller hjælp op til den skriftlige eksamen i statistik? Har du behov for en dybere forståelse for forudsætningerne til metoderne, hvilket er grundlaget for at kunne forstå valget af specifikke typer af test i relation til statistiske data og beregninger? Så er denne bog perfekt til dig.

Contents

Eksamensklar – Skriftlig statistik

Eksamensklar – Skriftlig statistik, 1. ed. Polyteknisk Forlag 2014 af lektor Michael René.

eksamensklar_plano_grøn_170x240mm januar 2014, http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210856Bogen gennemgår statistiske fordelinger og giver en uddybende gennemgang af de forudsætninger, der kræves opfyldt for at statistiske resultater og beregninger kan anvendes. Der præsenteres formler til beregning af forudsætninger og der gives eksempler.

Bogen indeholder et uddybende index, der gør den til et lækkert opslagsværk. Der er eksamenssæt med opgaver, løsninger og en uddybende gennemgang af forudsætninger samt besvarelser. Dertil er der ordforklaringer, gode råd til eksamen og de typiske fejl ved skriftlige statistiske eksaminer skitseres, så de kan forebygges, Annonce: Køb her >>

Målgruppe

Bogen “Eksamensklar – Skriftlig Statistik” er målrettet de skriftlige statistiske eksaminer på naturvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser, professionsbachelor-, HD, Akademi-, diplom- og merkonom-uddannelser. Bogen kan anvendes på alle uddannelser, der beskæftiger sig med statistik. Bogen er produceret som supplement til eksisterende statistisk litteratur og supplerer øvrige statistikbøger og formelsamlinger i statistikpensum landet over.

Teknisk indhold

Bogen “Eksamensklar – Skriftlig Statistik” gennemgår forudsætninger til antalstabeller (CHI-test), binomiale- og CHI-fordelinger. Forudsætninger for test af én andel, én intensitet, én middelværdi og test af én varians. Forudsætninger for F-, t- og Z-fordelinger samt Goodness of fit, hypergeometriske fordelinger, konfidensintervaller, multinomiale fordelinger, multiple regressionsanalyser, normalfordelinger og normalfordelingstest, poissonfordelinger, simple lineære regressionsanalyser og korrelationskoefficienter. Forudsætninger for test af to andele, to intensiteter, to og flere middelværdier samt to og flere varianser, herunder Hartleys- og Bartletts test samt En-sidet variansanalyser. Dertil gennemgås begreber som hypoteser, P-, test- og tabelværdier samt alfa- og signifikansniveauer.

eksamensklar_plano_grøn_170x240mm januar 2014, http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210856.
Michael René, Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. udgave, 1. oplag, 2014. © Polyteknisk Forlag, København 2014. ISBN-13: 978-87-502-1085-6, Annonce: Køb her >>

.

Om forfatteren

Michael René er forfatter, ingeniør, levnedsmiddelkandidat og underviser som lektor i statistik, sensoriske analyser af mad og metoder til måling af fødevarekvalitet samt hygiejne, rengørings- og fødevarekemi. Han underviser på uddannelsesinstitutioner som PH Metropol, CPH Business, RUC, m.fl. og holder foredrag. Michael René har undervist i statistik siden 2006 og arbejder desuden for den danske presse på Tv, i radio og den trykte presse som fødevare- og rengøringsekspert og kommenterer ofte nye undersøgelser, hvor et naturligt statistisk indblik og forbehold altid er en fordel.

Gucca-logo-blueAnnonce: Gucca – Din online boghandel, Link >>

.

.Eksamensklar – Skriftlig statistik, 1. ed. Polyteknisk Forlag 2014 af lektor Michael René.

.

error: