DR P4 og Pletvæk.dk: Hygiejne og stalddørssalg af and, gås og kalkun

DR P4 og Pletvæk.dk: Hygiejne og stalddørssalg af and, gås og kalkun

Hygiejne- og fødevareekspert Michael René giver gode hygiejneråd til håndtering af gæs, ænder og fugle til radioens DR P4, hvis man køber disse ved stalddørssalg. Vi snakker også om hygiejne ved håndtering derhjemme i køkkenet, 26. okt. 2015. Læs mere nedenfor og læs mere her >>

DRP4 (2).

 

Hvad er stalddørssalg i relation til salg af and, kalkun og gæs?

Hvis du ønsker at indkøbe friske animalske produkter som æg, kød og mælk mm. fra en stalddør eller en bondegård, så er der en række praktiske regler, der formelt skal være på plads fra sælgers side.

Eks. bør etablering af stalddørssalg  fra eksempelvis en bondegård, registreres som et stalddørssalg hos fødevarestyrelsen. Dog kan du godt købe frugt og grøntsager uden at disse er registreret formelt hos fødevarestyrelsen, da frugter og grøntsager ikke kræver registrering. Det er dog vigtigt at understrege at ingen af de produkter, der sælges og købes fra en bondegård, hvor der er registreret “stalddørssalg” ikke må forarbejdes og tilberedes og dertil skal omsætningen holdes under 50.000 kr samlet på årsbasis (FVST, 2015a).

Et stalddørssalg er defineret som et salg, hvor en biavler, en fisker, en landmand, en jæger eller et dambrug sælger deres uforarbejdede produkter som honning, fisk, mælk, æg, kalkun, gås, and o.lign. samt en hjort og laks. Praktisk er der dog ikke tale om et stalddørssalg, når der sælges varer fra en gårdbutik, da en butik SKAL registreres hos fødevarestyrelsen på tilsvarende vis som regulære fødevarebutikker i detailhandlen (FVST, 2015b).

Der er også en undtagelse, når vi snakker om mindre mængder af forarbejdet saft, syltetøj og marmelade samt øvrige varer fra egen have, hvor der ikke er tale om et stalddørssalg, men det defineres som en gårdbutik, men når salget ligger under bagatelgrænsen med en omsætning på under 50.000 kr. (FVST, 2015a).

Læs mere om rammerne for salg af kalkun, and og fjerkræ >>

.

Se også de gode råd om, “hvem der har ansvaret for hygiejne ved salg ved stalddøren af hhv. and, gås og kalkun” >>

Se også de gode råd til dig, der “køber ænder og kalkun mm. til jul og påske ved stalddøren” >>

.

Kilder

FVST (2015a). Stalddørssalg. [Citeret d. 26. okt. 2015]. Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stalddoerssalg.aspx

FVST (2015b). Autorisationsvejledningen. [Citeret d. 26. okt. 2015]. Link: http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Documents/Autorisationsvejl_nr_9007_2015-01-09.pdf

Retsinformation (2008). BEK nr 788 af 24/07/2008

.

error: