DR P3 Nyheder: Hypotetisk kan det være kritisk at spare hygiejnekurser væk

DR P3 Nyheder: Hypotetisk kan det være kritisk at spare hygiejnekurser væk

Hygiejneekspert Michael René snakker med radioens DR P3 Nyheder om, hvilke konsekvenser, det kan få at skære de nuværende krav om at fødevareproducenter skal have hygiejnekurser inden de må tilberede mad til forbrugere, 9. maj. 2014.

DR P3

Uanset om den særlige nationale regel om krav til hygiejnekurser droppes for fødevareproducenter, gør det ikke nogen reguleringsmæssig forskel, da reglerne stadig er styret af hygiejnebekendtgørelsen nr. 788 24/07/2008, kap. 2. §4, hvor det stadig fremgår at “Primærproducenten skal sikre, at fødevarerne ved anvendelse på sædvanlig måde ikke er sundhedsskadelige eller af anden grund uegnede til menneskeføde”.

Men det at fjerne hygiejneuddannelsen er naturligvis ikke optimalt, og det vil formentlig kræve en større oplysningsindsats fra Fødevarestyrelsen og landets skoler for at fastholde den høje hygiejnestandard hos alle fødevareproducenter i fremtiden.

Jeg har stor tillid til at producenterne er fuldt oplyste og godt kan løfte opgaven, da hygiejne er en naturlig del af indskolingen af køkkenmedarbejdere, men hypotetisk kunne man frygte sig at primærproducenterne i værste fald overser detaljer ved sidemandsoplæring på sigt, når det ikke længere er et krav med hygiejnekurser fra autoriserede udbydere. Det vil naturligvis også stadig være muligt at sende sine folk på hygiejnekurser, hvis man som producent vurderer, at der er et behov for et hygiejnekursus, men nu er det en vurdering efter eget valg.

Samlet håber jeg at eventuelt sparede penge i erhvervet fordeles, så Danmark får mere hygiejne for pengene samlet. Ellers må jeg og andre aktører i denne offentlige debat blot gå mere målrettet mod positiv hygiejnisk oplysning til primærproducenter eller hos øvrige af landets medier.

Go’ hygiejne – God mad.

error: