Forfatter

Forfatter

Publikationsliste for bøger af forfatter Michael René
Forfatter Michael René har en pæn portefølje af bøger bag sig, og han skriver også i disse timer på en ny bog. Herunder præsenterer vi kort porteføljen.

Har du brug for fagligt input til en bog eller redaktionelt arbejde, så beskriv opgaven, deadline og pris, så hører du fra os – på forhånd tak.  Kontakt forfatter Michael René >>

.

.

Fem bøger i 10 udgaver – overblik

Rengørings- og hygiejnebøgerne .

Sensorik- og produktudviklingsbøgerne

Sensorik- og produktudviklingsbøger med teori, metoder, øvelser og statistik

Statistikbog og eksamenshjælp i skriftlig statistik .

Opskriftsbog på produktion af æblecider .

.

. . ____________________________________________________________________

Rengørings- og hygiejnebøgerne

Håndbog til rengøring og kampen mod pletter
– Pletfjerning
– Rengøring
– Træsorter: efterbehandling og rengøring
– Rengøringsmidlers funktion og sikkerhed
– Vaskesymboler på tøj
– Faremærker på rengøringsmidler
– Hygiejneregler i køkkenet
– Optimal opbevaring af fødevarer

.
BOG: Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 1. oplag, 2010 & 2. oplag 2011 © Munksgaard Danmark, København 2010. ISBN 978-87-6281-023-5. Anmeldelse >> Køb her >>

.

1. ed. 2013 e-Bog (pdf)

e-BOG (pdf) Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 2013 © Gyldendal Akademisk, København ISBN 978-87-6281-307-6 (e-bog), Køb her >>

.

.

1. ed. 2013 – iBog

i-BOG Michael René, Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. udgave, 2013 © Gyldendal Akademisk, København ISBN: 978-87-6281-270-3 (i-bog), køb her >>

.

MENU >>
____________________________________________________________________

Sensorik- og produktudviklingsbøgerne

I naturvidenskabelige fag på bacheloruddannelser og på de gymnasiale uddannelser er det vigtigt at koble teoretisk viden med praksis. Sensorisk teori og fødevarevidenskab kobler kemi og fysik praksisnært med videnskab for sensoriske analyser. Kompendiet giver en introduktion til den sensoriske videnskab med fokus på biologiske og kemiske processer målrettet bachelor og gymnasiale uddannelser. Teorien illustreres med praksisnære øvelser. 3. udgave er udvidet med triangeltest, en ekstra øvelse, meget mere teori og nye illustrationer.
.

BOG: Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. udgave, 1. oplag, 2014 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-701-4. Anmeldelse >> Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

.101. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. ed., 2014 E-BOG (pdf), Forlaget Metropol af Michael René

e-BOG (pdf): Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 3. udgave, 1. oplag, 2014 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-726-7. Anmeldelse >> Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

.

2. ed. 2011

Michael René. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 2. udgave, 1. oplag 2011, 2. oplag 2012 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-667-3. Anmeldelse >> Køb her >>.

.

1. ed. 2010

Michael René, Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser. 1. udgave, 1. & 2. oplag, 2010 © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-661-1 Anmeldelse >> Køb her >>

.

MENU >>

____________________________________________________________________

Statistikbog og eksamenshjælp i skriftlig statistik

eksamensklar_plano_grøn_170x240mm januar 2014, http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210856Bogen gennemgår statistiske fordelinger og giver en uddybende gennemgang af de forudsætninger, der kræves opfyldt for at statistiske resultater og beregninger kan anvendes. Der præsenteres formler til beregning af forudsætninger og der gives eksempler.

Der er et uddybende index, som gør bogen til et lækkert opslagsværk. Der er eksamenssæt med opgaver, løsninger og forudsætninger samt besvarelser. Dertil er der ordforklaringer, gode råd til eksamen og de typiske fejl ved skriftlige statistiske eksaminer skitseres, så de kan forebygges.

Michael René, Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. udgave, 1. oplag, 2014. © Polyteknisk Forlag, København 2014. ISBN-13: 978-87-502-1085-6, Læs omtale og bagsiden her >> Køb her >>

MENU >>

____________________________________________________________________

Opskriftsbog til produktion af æblecider og tilbehør

Forside - Opskrift på æblecider (png)Bogen gennemgår metode og opskrift til hjemmeproduktion og brygning af æblecider og giver gode råd til valg og afstemning af råvarer samt tilsmagning af æblecider. Vi har mere end 10 års erfaring med hjemmeproduktion, og vi giver dig i denne guide et ekstrakt af vores gode råd sammen med en god og velafprøvet opskrift på æblecider med illustrative fotografier af fremgangsmåden til brygning af æblecider. Der gives også opskrifter og forslag til, hvordan æblecideren kan smages til med forskellige supplerende frugter og grøntsager. Der er også forslag til anvendelse af æblerester fra produktionen af æblecider.

Bogen er målrettet alle borgere, der vil prøve kræfter med en egenproduktion af æblecider. Det er ikke særlig svært at producere en rimelig eller endog en rigtig god cider. Bon appetit.

Michael René, Opskrift på æblecider – Sådan brygger du din egen cider, Praktiskbolig Forlag, 1. ed. 2014, e-Bog (pdf), ISBN: 978-87-997-6330-6, Køb her >> Indholdsfortegnelsen >>

MENU >>

____________________________________________________________________

 

Sensorisk teori, metoder og øvelser

306 sider, 7 øvelser og 5 kapitler med sensorisk teori, metoder og øvelser. Læs omtale og se bagsiden her >>

René, M. (2018). Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1132-7. Klik, køb og læs mere >>

Bogen præsenterer videnskaben bag de menneskelige sanser, tærskelværdier, temperatur, køn og alders indflydelse på sansning, supertasters, ordinære tasters og nerverespons. Der gennemgås relationer mellem sanser og fødevarer samt en lang række sanseindtryk og sensoriske beskrivelser af fødevarer samlet i et leksikon med smagsprofiler på 60 fødevarer. Dertil skitseres og diskuteres det komplekse begreb om ”kvalitet” for at illustrere de mange variable, der spiller ind på valg af fødevarer.

Metodisk gennemgås der valg af dommere, bedømmelse, fysiske rammer og design til sensoriske forsøg. Der præsenteres sensoriske metoder til bedømmelse af fødevarer, ingredienser og måltider som profilering og QDA-test, affektive hedoniske forbrugertest og skalering af spørgsmål, diskriminative test som parvise sammenligninger, duo-trio test og triangeltest. Sidst men ikke mindst så præsenteres CATA-analyser og napping test (projective mapping). 

Statistisk præsenteres de mange metoder med beregningseksempler og analyser. Teknisk gennemgås middelværdi, standardafvigelse, variationskoefficient, varians, One-sample og U-Parret test, variansanalyse (Anova), binomialfordeling, binomialkoefficient, PCA-analyse, P-værdi, signifikansniveau, alfaværdi, test- og tabelværdi.

Bogen er målrettet undervisning på erhvervsuddannelser, bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, der arbejder med fødevarevidenskab, kvalitetskontrol og produktudvikling af mad. Derudover er der masser af teori til kokkeuddannelsen og den resterende befolkning, der interesserer sig for madkundskab.

Forsøgsmæssigt er der 7 sensoriske forsøg til de studerende, der omhandler: introduktion til laboratoriet og fremstilling af opløsninger, identifikation og rangordning af de fem grundsmage, udvikling af deskriptorer og sensorisk profilering af fødevarer, ingredienser og måltider, affektiv hedonisk test, parvis sammenligning og triangeltest.  Klik, køb og læs mere >>

 
MENU >>

____________________________________________________________________

.

Historisk overblik over Michael René’s bøger og udgaver

1. Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, 1. ed., 2010, af Michael René. © Munksgaard Danmark, ISBN 978-87-6281-023-5. .
..
2. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 1. ed., 2010, af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-661-1. . .
..
3. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 2. ed., 2011, af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-667-3. .
..
4. Håndbog i praktisk hjælpLivet er for kort til nullermænd og dårlig mad, e-Bog, 1. udgave, 2013 af Michael René. © Gyldendal Akademisk, København,
ISBN 978-87-6281-307-6.
..
5. Håndbog i praktisk hjælp Livet er for kort til nullermænd og dårlig mad, i-Bog, 1. udgave, 2013 af Michael René. © Gyldendal Akademisk, København, ISBN 978-87-6281-270-3. .
..
6. Sensorisk teori til gymnasiale uddannelser, 3. ed., 2014  af Michael René. © Forlaget Metropol, ISBN 978-87-7392-701-4. . .
..
7. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed.,  2014 af Michael René. © Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1085-6. . .
..
8. Opskrift på æblecider – Sådan brygger du din egen cider, e-Bog, 1. ed. 2014 af Michael René. © Praktiskbolig Forlag, ISBN 978-87-997633-0-6.
..
9. Sensorisk teori til Gymnasiale uddannelser, e-Bog, 3. udgave, 1. oplag, 2014 af Michael René. © Forlaget Metropol, København 2010. ISBN-13: 978-87-7392-726-7.
..
10. Sensorisk teori, metoder og øvelser, 1. ed. 2018 af Michael René. © Polyteknisk Forlag, ISBN: 978-87-502-1132-7.

 

MENU >>

 

error: