Talentkursus i kvantitativ statistik #001 | Testmetoder, forudsætninger og test

Talentkursus i kvantitativ statistik #001 | Testmetoder, forudsætninger og test

Talentkursus i kvantitativ statistik version #001 udbydes af PUK Finans og løber over en hel dag med 8 lektioner incl. morgenmad og frokost. Nedenfor præsenteres indholdet til vores kursus. Du kan tilmelde dig ved at klikke her (dette kursus kører ikke længere anno 2018) >>

Talentkursus #001 Forudsætninger og test - michaelrene.com

Contents

#001 Testmetoder, forudsætninger og test | Talentkursus i udvidet statistik

Der gives en introduktion til kvantitativ statistik herunder en- og to-sidet hypoteser samt begreberne P-værdi, test- og tabelværdi, signifikansniveau og konklusion af statistisk analyse. Der regnes og øves opgaver indenfor test af varianser, middelværdier, samt lineære sammenhænge og test af antalstabeller.

Teknisk gennemgås teori om normalfordelinger. Dertil gennemgås statistisk test af en, to og flere middelværdier i hhv. One-sample test, U-Parret test, Parret test og en-sidet variansanalyse (Anova). Dertil gennemgås statistisk test på en, to og flere varianser i Hartleys og Bartletts test. Der gennemgås analyse, beregning og forudsætninger for -test og simpel lineær regression (LR).

Der fokuseres i al arbejdet med test på at uddybe det faktum at test ”kun kan anvendes hvis forudsætningerne er opfyldt”, herunder specifikt forudsætninger som uafhængighed, normalitet og varianshomogenitet, samt et par øvrige.
 

Data til talentkursus i kvantitativ statistik #001

Rådata til opgaver og databehandling tilbydes online, så deltagerne i kurset ikke skal sidde og taste data.

Dato: 11. april 2016 i København & 13. april 2016 i Århus.

Tid: 300 minutter, varenr.: 100153. Kurset kan bestilles her (dette kursus kører ikke længere, anno 2018) >>

.

Litteratur og statistikprogram til talentkursus i kvantitativ statistik #001

René, M. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed. Polyteknisk forlag 2014, s. 14 – 16; 20 – 22, 24 – 26, René, M. Eksamensklar – Skriftlig Statistik, 1. ed. Polyteknisk forlag 2014 (forside)36 – 40 & 45 – 58. Samt opg. 1.1 – 1.6, s. 61 og 62, opg. 2.1 og 2.2, s. 63, opg. 3.3 – 3.4, s. 65 og opg. 4.3, s. 66.
Annonce: Klik og læs mere om bogen >>
.
:
Niels Wulff. HypoStat 1.3 (software). Niwu data 2010. Klik og læs mere her >>Niels Wulff. HypoStat 1.3 (software). Niwu data 2010
Statistikprogram indkøbes som supplement til Excel enten som USB eller CD-Rom betinget af, hvad man ønsker. Programmet kan ikke installeres, men skal køres direkte på computeren fra mediet CD-Rom eller USB.

Foruden ovenstående, så introduceres endvidere analysemetoder indenfor lineær regression, CHI-test, u-parret og parret test, one-sample test og en-sidet variansanalyser (Anova), Hartleys og Bartletts test.

 

Emnemæssig præcisering af indholdet i læseplanen til talentkursus i kvantitativ statistik #001

Forudsætninger for antalstabeller -test (René, 2014, s. 14 – 16).

Forudsætninger for ONE-sample test og forudsætninger for test på en varians (René, 2014, s. 20 – 22).

Forudsætninger for konfidensinterval på en stikprøvemiddelværdi (René, 2014, s. 24).

Forudsætninger for korrelationskoefficient (René, 2014, s. 25 – 26).

Forudsætninger for simpel lineær regression – de fem forudsætninger (René, 2014, s. 36 – 40).

Forudsætninger for U-parret og Parret test (René, 2014, s. 45 – 47).

Forudsætninger for en-sidet variansanalyse (René, 2014, s. 47 – 48).

Forudsætninger for Hartleys og Bartletts test på varianser (René, 2014, s. 49 – 50).

Hypoteser, P-værdi, test- og tabelværdi, signifikansniveau og konklusion (René, 2014, s. 50 – 58).

. 

Tip: Test på varianser i Bartletts test køres automatisk ved sammenligning af flere gennemsnit i statistikprogrammet Hypostat ved en kørsel af En-sidet variansanalyse (Anova).

error: