ATP-målinger på mobiltelefoner af Michael René

ATP-målinger på mobiltelefoner af Michael René

Der er mange, der har efterspurgt resultaterne på Michael Renés ATP-målinger på mobiltelefoner, der blev præsenteret i bl.a. avisen MetroXpress d. 15. oktober 2013, så nu får I et sammendrag af resultaterne og to af de statistiske analyser serveret.

Der blev målt på 102 mobiler, heraf var 40 mænd og 62 kvinder. Resultatet viste et gennemsnit med en RLU-værdi på 389 på alle 102 mobiler. Mænd havde et gennemsnit på 437 RLU og kvinder havde et gennemsnit på 357 RLU.

..ATP-tal mobiler

Figur 1. Sammendrag af resultater for ATP-måling af 102 mobiltelefoner. Figur og databehandling af lektor Michael René – Copyright © 2014.

.

Contents

Smadrede & ridsede mobiler har et højere ATP-tal

Smadrede mobiler havde et gennemsnit på 1795 RLU, mens ikke smadrede mobiler havde et gennemsnit på 283 RLU. Ved en nærmere statistisk analyse af data, der viser det sig at smadrede og/eller ridsede mobiler havde et signifikant (P = 6,8 * 10-8, jf. figur 2) højere indhold af organisk materiale, målt som RLU sammenlignet med ikke ridsede og/eller smadrede mobiler jf. figur 1.

ATP, P-værdi for smadrede mobiler

Figur 2. Statistisk analyse af om ATP-tallet er højere for smadrede mobiler (X) end ikke smadrede mobiler (y). Figur og databehandling af lektor Michael René – Copyright © 2014.

..

Mænds mobiler tenderer et højere indhold af ATP

Der er en meget svag tendens i retning af at mænd har et højere indhold af organisk materiale på mobiltelefonen sammenlignet med kvinder (P = 29,3, jf. figur 3). Men der kan på baggrund af undersøgelsen ikke føres et signifikant statistisk bevis for at mænd har signifikant flere organiske molekyler på mobilen (målt som RLU ~ ATP) sammenlignet med kvinder. Så nulhypotesen kan ikke afvises og modhypotesen kan ikke accepteres statistisk.

ATP, P-værdi for køn

Figur 3. Statistisk analyse af om ATP-tallet er højere på mænds mobiltelefoner (X) end kvinder mobiltelefoner (y). Figur og databehandling af lektor Michael René – Copyright © 2014.

Pletvæk lille logo (new)Læs mere om hygiejne, rengøring, pletfjerning og bakterier her >>

.

ATP, RLU og tekniske faktuelle oplysninger om metoden

Mængden af Adenosin Triphosphate (ATP) registreres ved målemetoden som en RLU-værdi, der korrelere med ATP. Adenosin Triphosphate er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler og virker som energitransportør i metaboliske processer. ATP er naturligt til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel m.v. og er en god indikator for om en overflade er beskidt. Ved RLU-værdier mindre end og lig med 300 anses hygiejnen for tilfredsstillende. Ved RLU-værdier større end 300 kan der nemt optimeres på den hygiejniske og rengøringsmæssige del.”

De indsamlede data er indsamlet og gennemregnet statistisk af lektor Michael René på Professionshøjskolen Metropol.

RLU tallene er målt på et apparat af fabrikatet SystemSURE Plus udlånt af Food Diagnostics i Grenå.

RLU = Relative Light Units.

ATP = Adenosin Triphosphate.

ATP målerapparat: SystemSure Plus, link >>
ATP målepinde til overflademåling: UltraSnap, link >>

.

Demografi for deltagere i undersøgelsen

Det emperiske materiale af RLU-værdier er indsamlet blandt 102 borgere i København K, uge 40 2012. Der er undersøgt 60 kvinders mobiltelefoner og 42 mobiltelefoner fra mænd.

De 102 borgeres mobiler er testet på to skoler i København samt suppleret med borgere på Kultorvet. Der er undersøgt besøgende, studerende, undervisere og borgere på hhv. Niels Brock, Professionshøjskolen Metropol samt Kultorvet.

Aldersfordelingen af de 102 borgere er angivet herunder i figur 4.

Demografi, ATP-målinger

Figur 4. Aldersfordeling af deltagende i stikprøvemålinger af RLU/ATP-tal. Figur og databehandling af lektor Michael René – Copyright © 2014.

error: